Menu
Blog

Otyłość a dieta ketogeniczna

Według Instytutu Żywności i Żywienia podstawą leczenia otyłości jest dieta z obniżoną zawartością kalorii i podaż tłuszczów poniżej 30%. Zaleca się również spożycie minimum 35 gram błonnika dziennie i rozłożenie dziennej racji pokarmowej na 5 posiłków. Środowisko medyczne nie zgadza się z teorią dotyczącą skuteczności diety niskowęglowodanowej-,,skuteczność tego rodzaju diet nie ma żadnego potwierdzenia naukowego’’. Badania naukowe pokazują jednak, że zarówno stosowanie diety o obniżonej zawartości węglowodanów o kilkanaście procent, jak i diety ketogennej przyczynia się do znacznie szybszego spadku masy ciała niż dieta, którą proponuje IŻŻ.

Dieta niskowęglowodanowa a otyłość

Badania nad wpływem diety w leczeniu otyłości cieszą się coraz większą popularnością. W randomizowanym badaniu przeprowadzonym przez Williams’a i wsp. porównano wpływ diety ketogennej z dietą niskotłuszczową i niskocholesterolową o obniżonej wartości kalorycznej. W badaniu wzięło udział 120 osób z nadwagą i hiperlipidemią, które zostały przydzielone losowo do dwóch grup stosujących dwa różne modele żywienia. Grupie osób na diecie niskowęglowodanowej zalecono spożycie poniżej 20 gram węglowodanów. U osób stosujących dietę niskotłuszczową zalecono spożycie poniżej 30% energii z tłuszczów i poniżej 300 mg cholesterolu oraz deficyt kaloryczny w granicach 500-1000 kcal.

W ciągu 24 tygodni dieta o niskiej zawartości węglowodanów doprowadziła do większej utraty wagi, obniżenia poziomu triglicerydów i zwiększenia poziomu frakcji cholesterolu HDL w porównaniu z dietą o niskiej zawartości tłuszczu. Zmiany w poziomie frakcji cholesterolu LDL nie były znaczące. Dodatkowo warto wspomnieć, że jednoczesny wzrost frakcji HDL i antyoksydacyjne działanie diety niweluje skutki wzrostu LDL w organizmie.

[Odsyłam również do artykułu, w którym opisałam frakcje cholesterolu i to czy w ogóle powinniśmy martwić się jego poziomem]

  Dieta ketogenna Dieta niskotłuszczowa
Masa ciała [%] -12,9 -6,7
Skurczowe ciśnienie krwi [mm Hg] -9,6 -7,5
Rozkurczowe ciśnienie krwi [mm Hg] -6,0 -5,2
Frakcja HDL cholesterolu [mg/dl] +5,5 -1,6
Frakcja LDL cholesterolu [mg/dl] +1,6 -7,4
Trójglicerydy [mmol/L] -0,84 -0,31

Nie jest to jedyne badanie, w którym porównano oba modele żywieniowe i otrzymano wyniki przemawiające za zastosowaniem diety ketogennej na szerszą skalę. Niestety w dalszym ciągu panuje powszechne przekonanie, że wysokotłuszczowe diety powodują otyłość i choroby serca, co nigdy nie zostało potwierdzone badaniami. Za to badań wykazujących spadek tkanki tłuszczowej po wprowadzeniu diety jest bardzo dużo.

MCT a otyłość

Omawiając problem otyłości warto zwrócić uwagę na kwasy MCT. MCT to średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mogą być z powodzeniem wykorzystywanie w każdym modelu diety niskowęglowodanowej. Badania potwierdzają, że spożywanie MCT zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Samo zastąpienie tłuszczów o długich łańcuchach (LCT) tłuszczami MCT, bez zmniejszenia podaży energii spowodowało u badanych zwierząt utratę masy ciała. Ponadto MCT mają bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Wprowadzenie ich do jadłospisu skutkuje szybszym odczuwaniem sytości i zmniejszeniem poposiłkowego odczuwania głodu, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem w procesie odchudzania. 

Bibliografia:

1. Masood W, Uppaluri KR.: Ketogenic Diet. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018

2. Aoyama i in.: Research on the nutritional characteristics of medium-chain fatty acids, The Journal of Medical Investigation, 2007 Volume 54 Issue 3,4 Pages 385-38

3. Andrea A. i in.: Medium chain acid metabolism and energy expenditure: obesity treatment implications, Life Scieacea. Vol. 62, No. 14, pp. 1203-1215,1998

4. St-OngeP. , Jones P.J.H: Physiological Effects of Medium-Chain Triglycerides: Potential Agents in the Prevention of Obesity, The Journal of Nutrition, Volume 132, Issue 3, 1 March 2002, Pages 329–332,

5. Westman E.C. i in.: Low-carbohydrate nutrition and metabolism, Am J Clin Nutr 2007;86:276–84

6. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. ISBN 9788320048674

7. William S. i in.: A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia, Ann Intern Med. 2004;140:769-777

Brak komentarzy

    Zostaw komentarz