Menu
Blog

Otyłość a dieta ketogeniczna

Według Instytutu Żywności i Żywienia podstawą leczenia otyłości jest dieta z obniżoną zawartością kalorii i podaż tłuszczów poniżej 30%. Zaleca się również spożycie minimum 35 gram błonnika dziennie i rozłożenie dziennej racji pokarmowej na 5 posiłków. Środowisko medyczne nie zgadza się z teorią dotyczącą skuteczności diety niskowęglowodanowej-,,skuteczność tego rodzaju diet nie ma żadnego potwierdzenia naukowego’’. Badania naukowe pokazują jednak, że zarówno stosowanie diety o obniżonej zawartości węglowodanów o kilkanaście procent, jak i diety ketogennej przyczynia się do znacznie szybszego spadku masy ciała niż dieta, którą proponuje IŻŻ.

Badania nad wpływem diety w leczeniu otyłości cieszą się coraz większą popularnością. W randomizowanym badaniu przeprowadzonym przez Williams’a i wsp. porównano wpływ diety ketogennej z dietą niskotłuszczową i niskocholesterolową o obniżonej wartości kalorycznej. W badaniu wzięło udział 120 osób z nadwagą i hiperlipidemią, które zostały przydzielone losowo do dwóch grup stosujących dwa różne modele żywienia. Grupie osób na diecie niskowęglowodanowej zalecono spożycie poniżej 20 gram węglowodanów. U osób stosujących dietę niskotłuszczową zalecono spożycie poniżej 30% energii z tłuszczów i poniżej 300 mg cholesterolu oraz deficyt kaloryczny w granicach 500-1000 kcal.

W ciągu 24 tygodni dieta o niskiej zawartości węglowodanów doprowadziła do większej utraty wagi, obniżenia poziomu triglicerydów i zwiększenia poziomu frakcji cholesterolu HDL w porównaniu z dietą o niskiej zawartości tłuszczu. Zmiany w poziomie frakcji cholesterolu LDL nie były znaczące. Dodatkowo warto wspomnieć, że jednoczesny wzrost frakcji HDL i antyoksydacyjne działanie diety niweluje skutki wzrostu LDL w organizmie.

[Odsyłam również do artykułu, w którym opisałam frakcje cholesterolu i to czy w ogóle powinniśmy martwić się jego poziomem]

  Dieta ketogenna Dieta niskotłuszczowa
Masa ciała [%] -12,9 -6,7
Skurczowe ciśnienie krwi [mm Hg] -9,6 -7,5
Rozkurczowe ciśnienie krwi [mm Hg] -6,0 -5,2
Frakcja HDL cholesterolu [mg/dl] +5,5 -1,6
Frakcja LDL cholesterolu [mg/dl] +1,6 -7,4
Trójglicerydy [mmol/L] -0,84 -0,31

Nie jest to jedyne badanie, w którym porównano oba modele żywieniowe i otrzymano wyniki przemawiające za zastosowaniem diety ketogennej na szerszą skalę. Niestety w dalszym ciągu panuje powszechne przekonanie, że wysokotłuszczowe diety powodują otyłość i choroby serca, co nigdy nie zostało potwierdzone badaniami. Za to badań wykazujących spadek tkanki tłuszczowej po wprowadzeniu diety jest bardzo dużo.

MCT

Omawiając problem otyłości warto zwrócić uwagę na kwasy MCT. MCT to średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mogą być z powodzeniem wykorzystywanie w każdym modelu diety niskowęglowodanowej. Badania potwierdzają, że spożywanie MCT zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Samo zastąpienie tłuszczów o długich łańcuchach (LCT) tłuszczami MCT, bez zmniejszenia podaży energii spowodowało u badanych zwierząt utratę masy ciała. Ponadto MCT mają bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Wprowadzenie ich do jadłospisu skutkuje szybszym odczuwaniem sytości i zmniejszeniem poposiłkowego odczuwania głodu, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem w procesie odchudzania. 

Bibliografia:

1. Masood W, Uppaluri KR.: Ketogenic Diet. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018

2. Aoyama i in.: Research on the nutritional characteristics of medium-chain fatty acids, The Journal of Medical Investigation, 2007 Volume 54 Issue 3,4 Pages 385-38

3. Andrea A. i in.: Medium chain acid metabolism and energy expenditure: obesity treatment implications, Life Scieacea. Vol. 62, No. 14, pp. 1203-1215,1998

4. St-OngeP. , Jones P.J.H: Physiological Effects of Medium-Chain Triglycerides: Potential Agents in the Prevention of Obesity, The Journal of Nutrition, Volume 132, Issue 3, 1 March 2002, Pages 329–332,

5. Westman E.C. i in.: Low-carbohydrate nutrition and metabolism, Am J Clin Nutr 2007;86:276–84

6. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. ISBN 9788320048674

7. William S. i in.: A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia, Ann Intern Med. 2004;140:769-777

Brak komentarzy

    Zostaw komentarz