Menu
Blog

Tarczyca bajkalska- właściwości, zastosowanie

Tarczyca bajkalska zastosowanie, działanie jadietetyk

Tarczyca bajkalska jest jednym z nielicznych surowców roślinnych, na temat którego powstało tak wiele opracowań naukowych. Jest to jeden z najlepiej poznanych gatunków w zakresie związków flawonoidowych. Posiada w swoim składzie takie związki jak bajkalina, bajkaleina, wogonina, wogonozyd i wiele innych. Badania przedstawiają jej skuteczność pod kątem antynowotworowym, przeciwstarzeniowym, ochronnym, przeciwutleniającym. Wykorzystywana od lat w medycynie chińskiej jako ochrona przeciwko astmie, alergii, chorobom układu pokarmowego, jako środek przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy i przeciwgrzybiczny.

TARCZYCA BAJKALSKA DZIAŁANIE

Stres oksydacyjny jest brakiem równowagi między natężeniem procesów oksydacyjnych- nadmiarowi wolnych rodników, a przeciwdziałającym systemem antyoksydacyjnym. Wolne rodniki są przyczyną większości chorób, ponieważ uszkadzając błonę komórkową doprowadzając komórkę do śmierci. Reaktywne formy tlenu powodują utlenianie białek, tłuszczów i DNA, co w konsekwencji prowadzi do takich chorób jak miażdżyca, nowotwory, choroby neurodegeneracyjne. W badaniach wykazano, że flawonoidy, które są zawarte w tarczycy bajkalskiej usuwają rodnik hydroksylowy, rodnik DPPH i rodnik alkilowy w zależności od zastosowanej dawki. Największy potencjał wykazały bajkaleina i bajkalina, które skutecznie hamowały utlenianie się tłuszczów w mitochondriach mózgu szczurów. Ponadto wykazano, że bajkaleina i bajkalina znacząco chronią komórki nerwowe przed uszkodzeniami wywołanymi nadtlenkiem wodoru. Na podstawie otrzymanych wyników wywnioskowano, że bajkalina i bajkaleina mogą być wykorzystywane do leczenia uszkodzeń mózgu, związanych z wolnymi rodnikami, np. w chorobie Alzheimera czy Parkinsona.

W roku 2001 opublikowano pracę, w której wykazano, że bajkalina ma bezpośredni wpływ na syntezę chemokin, cytokin i proliferację limfocytów T w liniach komórkowych człowieka. Cytokiny i chemokiny, gdy ich stężenie w tkankach jest duże, opowiedziane są m.in. za powstawanie chorób autoimmunologicznych i za patogenezę tkanek. W badaniu użyto hodowlę in vitro, w której zostały uwolnione cytokiny i chemokiny. Dodanie do hodowli ekstraktu z tarczycy bajkalskiej zahamowało aktywności tych białek poprzez zmianę ekspresji ich genów, przy czym ekspresja genów zdrowych komórek nie została zmieniona.

W procesach nowotworowych działania flawonoidów tarczycy bajkalskiej polega na blokowaniu karcynogenezy na poziomie transkrypcji i translacji, ale przede wszystkim doprowadzają komórkę nowotworową do apoptozy. Wykazano, że ekstrakty bajkaliny hamują wzrost komórek białaczki limfatycznej, chłoniaka i szpiczaka. Ponadto wogonina zawarta w tarczycy bajkalskiej hamuje odwrotną transkryptazę telomerazy- enzym, który występuje w dużej ilości w komórkach nowotworowych. Obecność enzymu pozwala dzielić się komórkom nowotworowym, dlatego jego zahamowanie skraca cykl życia komórki nowotworowej.

W badaniu opublikowanych w 2002 roku wykazano, że wogonina, tak jak benzodiazepiny (leki przeciwlękowe), łączy się z receptorem benzodiazepinowym, który jest częścią większego kompleksu receptorowego, zwanego receptorem GABA-ergicznym. Działaniu przeciwlękowym wogoniny nie towarzyszyły charakterystyczne dla benzodiazepin skutki uboczne jak uczucie senności czy osłabienie siły mięśniowej.

W innym badaniu porównano działanie hepatoprotekcyjne tarczycy bajkalskiej i Sylimarolu. Badanie przeprowadzono na szczurach, u których uszkodzenie wątroby wywołane zostało tetrachlorkiem węgla. Wykazano, że podania wyciągu z tarczycy bajkalskiej zwierzętom spowodowało mniejsze uszkodzenia komórek wątroby w porównaniu do Sylimarolu- znanego leku działającego ochronnie na wątrobę.

TARCZYCA BAJKALSKA PODSUMOWANIE

Tarczyce bajkalską można uznać za substancje adaptogenną czyli taką substancję, która usuwa toksyny, zwiększa odporność na stres, usprawnia pracę układu krążenia, poprawia samopoczucie i usuwa zmęczenie, zmniejsza zachorowalność na nowotwory, alergie i choroby autoimmunologiczne. Ponadto wykorzystywana jest pomocniczo w leczeniu boreliozy, dzięki jej właściwościom przeciwbakteryjnym i neuroprotekcyjnym.

Bibliografia

1. Gao Z. i in.: Free radical scavenging and antioxidant activities of flavonoids extracted from the radix of Scutellaria baicalensis Georgi, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects, Volume 1472, Issue 3, 16 November 1999, Pages 643-650
2. Karpińska E.: Właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe Scutellaria baicalensis Georgi, Borgis – Postępy Fitoterapii 4/2010, s. 215-223
3. Gao Z. i in.: Protective effects of flavonoids in the roots of scutellaria baicalensis georgi against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in hs-sy5y cells, Pharmacological Research, Volume 43, Issue 2, February 2001, Pages 173-178
4. Kulbacka J. i in.: Stres oksydacyjny w procesach uszkodzenia komórek, Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 157, 44
5. Kwok Min H. i in.: Anxiolytic effect of wogonin, a benzodiazepine receptor ligand isolated from Scutellaria baicalensis Georgi, Biochemical Pharmacology, Volume 64, Issue 9, 1 November 2002, Pages 1415-1424
6. Niedworok J. i in.: Porównawcze badania nad hepatoprotekcyjnym działaniem bajkaliny i Sylimarolu, Herba Polonica – Tom 45, Numer 3 (1999)

Brak komentarzy

    Zostaw komentarz