Menu
Blog

Czy czerwone mięso powoduje raka jelita grubego?

czerwone mięso a rak jelita grubego jadietetyk

Z artykułu dowiesz się, czy czerwone mięso może powodować raka jelita grubego oraz czy rak tego narządu może mieć związek z innymi czynnikami żywieniowymi.

Jelito grube

W organizmie człowieka jelito grube jest końcowym odcinkiem jelita, które łączy jelito cienkie z odbytem. Spełnia wiele ważnych funkcji, które mają wpływ na funkcjonowanie innych narządów m.in. zachodzą w nim końcowe procesy wchłaniania wody, elektrolitów i soli mineralnych. W jelicie grubym zbierane są odpady z organizmu, zachodzi końcowy etap formowania kału oraz następuje jego wydalanie. W związku z tym, nawet najmniejsze zaburzenie w obrębie jelita grubego może skutkować utratą zdrowia. Najpoważniejszym z takich zaburzeń jest rak jelita grubego, który jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie, a w Polsce zajmuje drugie miejsce pod względem zapadalności. Przyczyna powstawania raka jelita grubego nie jest w pełni poznana, ale istnieją przypuszczenia, że występuje związek między powstawaniem nowotworu a czynnikiem pokarmowym.

Czerwone mięso a rak

Sposób żywienia ma znaczenie w patogenezie wielu nowotworów złośliwych. Najwięcej hipotez dotyczących związków pomiędzy dietą a patogenezą powstawania raka dotyczy właśnie jelita grubego. Dotychczas wiele prac wskazuje, że dieta obfitująca w tłuszcze i czerwone mięso sprzyja rozwojowi tego typu nowotworów, ze względu na stymulowanie wydzielania kwasów żółciowych, przekształcanych przez bakterie bytujące w jelitach w kwasy drugo- i trzeciorzędowe, które mogą pobudzić proliferację komórkową i mutację komórek nabłonka jelitowego. W badaniach stwierdzono, że spożycie czerwonego mięsa powoduje wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego o 22%, lecz są to badania obserwacyjne, dla których dane zostały zebrane w postaci odpowiedzi na pytania w formularzu do wypełnienia. W badaniach nie są brane pod uwagę czynniki towarzyszące np. palenie papierosów, cukrzyca, czy sposób obróbki cieplnej mięsa, która ma istotny wpływ na zdrowie człowieka. Na uwagę zasługuje fakt, że w dzisiejszych czasach mięso jest bardzo często poddawane wpływowi różnych związków chemicznych, które pod wpływem temperatury, mogą mieć działanie toksyczne na organizm człowieka. Ważnym czynnikiem jest również sposób hodowli mięsa, ponieważ zwierzęta hodowane na szeroką skalę są karmione paszą, która naturalnie nie jest przystosowana do spożycia i z pewnością nie jest obojętna dla jakości mięsa. Ponadto takie pasze zawierają wysoką ilość kwasów omega 6, które spożywane w dużych ilościach mogą działać prozapalnie i w konsekwencji doprowadzić do rozwoju kancerogenezy. Związek pomiędzy czerwonym mięsem a występowaniem nowotworów złośliwych jest dotychczas tylko hipotezą, nad którą w dalszym ciągu trwają wnikliwe badania naukowe.

Inne przyczyny raka jelita grubego

W ostatnich latach coraz większe znaczenie w rozwoju raka jelita grubego przypisuje się hiperinsulinemii i insulinooporności, niż diecie bogatej w tłuszcze i czerwone mięso. Wiele badań naukowych wykazuje, że powodem występowania insulinooporności jest nadmierne spożywanie węglowodanów, zaburzenia rytmu dobowego i stres. U chorych z rozwiniętym nowotworem jelita grubego insulinooporność występuje częściej niż w populacji ogółem. Oporność na insulinę może doprowadzić do występowania cukrzycy typu II, co dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia raka jelita grubego aż o 50-70%. Największe ryzyko występuje u osób, u których cukrzyca trwa ponad 10 lat, co potwierdza fakt o związku między insulinoopornością a rozwojem nowotworów. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano szybszy wzrost powstawania guzów w jelitach na skutek podawania insuliny. Istotnym czynnikiem sprzyjających kancerogenezie jest pobudzanie przez insulinę sekrecji IGF (insulinopodobnego czynnika wzrostu)- polipeptydu wykazującego duże podobieństwo do insuliny. Wysoki poziom IGF może pobudzić rozwój nowotworów poprzez modyfikowanie mechanizmów programowanej śmierci komórki i nasilenie ilości podziałów komórkowych. Na poziom IGF istotny wpływ ma sposób żywienia. Dodatni bilans energetyczny nasila jego produkcję. Na uwagę zasługuje również fakt, iż dieta wysokowęglowodanowa, w porównaniu z dietą wysokotłuszczową silniej pobudza syntezę IGF. Poziom IGF i dieta z wysokim ładunkiem glikemicznym największy wpływ ma na powstawanie właśnie nowotworów jelit. W badaniach stwierdzono, że największe ryzyko występowania raka jelita grubego dodatnio koreluje ze spożyciem cukru, przetworzonej skrobi i ryżu.

Rak a witamina D3

Innym czynnikiem predysponującym do rozwoju raka jelita grubego i wielu innych nowotworów złośliwych jest niedobór witaminy D3. Ponadto witamina D3 ma istotny wpływ w leczeniu występującego już nowotworu- wykazuje działanie antyproliferacyjne i proapoptotyczne. Pomimo przeprowadzenia obszernych badań nad witaminą D3 i potwierdzenia jej skuteczności w leczeniu chorób nowotworowych dotychczas nie rekomenduje się suplementacji u chorych.

Jeżeli temat Czerwone mięso a rak jelita grubego jest dla Ciebie interesujący, przeczytaj również Dieta ketogeniczna a nowotwory

Bilbiografia:

1. Nowak A., Libudzisz Z.: Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 9 – 25

2. Chan DS. i in.: Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of prospective studies, PLoS One. 2011;6(6):e20456. doi: 10.1371/journal.pone.0020456. Epub 2011 Jun 6

3. Kuryłowicz A. i in.: Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych, Endokrynologia Polska, 2007

Brak komentarzy

    Zostaw komentarz